BORSA DE DIRECTORS I DIRECTORES

Si voleu més informació sobre el currículum i experiència d’aquestes persones, podeu demanar-la a la secretaria de la FCEC. Entre parèntesi indiquem la data de publicació de l'anunci (passats deu mesos caldrà que les persones anunciants tornin a sol·licitar ser incloses a la borsa, ja que per defecte seran eliminades de la llista).


Bertrand Castrodeza, Juan (octubre 2016)
Tel. 626743281 - juanbertrand86@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals joves, d'adults i de gent gran, principalment a la província de Barcelona, però en altres llocs també, depenent del transport públic.
S'efereix també per cant modern i clàssic, piano i llenguatge a joves i adults.
 
Bonmatí Fernàndez, Pere (octubre 2016)
Tel. 685953939 - pere.bonmati@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals de tot tipus d'edats i nivells.
S'ofereix també per acompanyar amb piano.
 
Brunat Majó, Andreu (octubre 2016)
Tel. 630874358 - andreubrunat@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults i joves, de música clàssica o moderna.
 
Cantalejo, Nacho (setembre 2015)
Tel. 620461631 - ncantalejo@gmail.com
S'ofereix per dirigir cors o conjunts instrumentals joves o adults al Barcelonès i rodalia.
També s'ofereix per fer arranjaments de peces, classes de tècnica vocal i xerrades divulgatives sobre història de la música.
 
Castro Benito, Montserrat (octubre 2016)
Tel. 655024367 - 937124939 - gobach@hotmail.com
S'ofereix per dirigir corals o conjunts instrumentals de tot tipus d'edats i nivells.
S'ofereix també per arranjaments i adaptacions per a qualsevol tipus de formació.
S'ofereix també com a professora particular de llenguatge musical (a tots nivells), harmonia, piano i flauta travessera.
 
Díaz Marcheco, Elisabeth (maig 2016)
Tel. 697554131 - elysmusic@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals de qualsevol edat.
S'ofereix per fer classes de tècnica vocal i direcció coral.
 
Dubov, Marko (abril 2018)
Tel. 645034986 - voxart4@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults, joves i infantils de Barcelona i àrea metropolitana. Facilito arxius MP3 cantats amb lletra per a l'aprenentatge dels coristes.
 
Erra Balboa, Elisabet (desembre 2016)
Tel. 605132347 - ada.shakespeare@gmail.com
S'ofereix per dirigir cors infantils, de joves, femenins i d'adults de qualsevol localitat de la demarcació de Barcelona, Girona i Tarragona.
 
Faltus, Robert (octubre 2016)
Tel. 973984189 - rfaltus@gmail.com
S'ofereix per dirigir cors anb un bon nivell, professionals o semiprofessionals. Direcció d'orquestra, classes magistrals, tallers de percussió corporal o producció musical.
 
Ferré Giménez, Manel (juny 2015)
Tel. 938461559 - 695604881 - ferremanel@gmail.com
S'ofereix per dirigir tot tipus de corals, del Barcelonès, els Vallesos i voltants, entre Barcelona i Girona.
S'ofereix també per tècnica vocal i acompanyament de piano per a les corals a dirigir. També per classes de piano, llenguatge i cant, tant en escoles de música com de primària (extrascolars).
 
Fonts i Barrachina, Baltasar (octubre 2016)
Tel. 654936656 - 932840342 - baltafonts@yahoo.es
S'ofereix per dirigir corals d'adults a Barcelona i rodalia, tardes, vespres i nit.
S'ofereix també per fer classes d'orientació coral i vocal.
 
Fusté Miret, Enric (desembre 2016)
Tel. 934580642 - 676776874 - fustemiret@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults i joves a Barcelona.
S'ofereix també per arranjaments i harmonitzacions.
 
Gallés i Pascual, Meritxell (octubre 2016)
Tel. 932108086 - 686271724 - mgalles@hotmail.com
S'ofereix per dirigir corals, de joves, infantils o d'adults, a Barcelona. S'ofereix també per dirigir conjunts instrumentals o orquestres d'estudiants.
S'ofereix també per fer classes de tècnica vocal, direcció de conjunts instrumentals i classes de percussió Orff.
 
Gondek, Bàrbara (octubre 2016)
Tel. 650951013 - barbaramangondek@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults, joves i infantils a Barcelona i rodalia.
També s'ofereix per cursos de cant, d'autoajuda mitjançant la veu i classes de piano, violí i flauta dolça.
 
Gonzàlez Vergés, Jordi (març 2018)
Tel. 647890286 - jgverges@yahoo.es
Director de corals i orquestra orientat a l'expressivitat i la millora artística, dirigint corals i espectacles de gran format amb orquestra (fins a 80 persones).
 
Grimaldos Grimaldos, Mario (desembre 2016)
Tel. 634114035 - 617626961 - mariogrimaldosgroup@hotmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults, joves i infantils i grups de cambra de les comarques de Barcelona i Tarragona i resta de Catalunya.
S'ofereix també per classes de cant, tècnica vocal, tècniques de respiració i llenguatge musical.
Com a compositor i arranjador, per dirigir orquestres i bandes de música i per aules de guitarra de jazz.
 
Guri Saurí, Jordi (juliol 2015)
Tel. 600599511 -guri.jordi@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults i de joves del Maresme, Vallès i Barcelonès.
 
Kakhidze, Manana (maig 2015)
Tel. 633839719 - purita.pumarole@telefonica.net
S'ofereix per dirigir corals del Barcelonès.
 

Laboreria Zubillaga, Juan (setembre 2017)
Tel. 689516819 - juanlaboreria@gmail.com
S'ofereix per dirigir qualsevol tipus de coral a Barcelona i els seus voltants.
S'ofereix també com a professor de tècnica vocal
.

 

Lalanza Garcia, Jordi (juliol 2016)
Tel. 658575183 - jordilalanza@hotmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults i joves de la comarca del Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental i Barcelonès.
S'ofereix per cursos de formació, dinàmiques de treball i assessorament.

 
Màrquez Carrillo, Juan Carlos (desembre 2016)
Tel. 651098201 - 933875290 - juancmarquezc@yahoo.es
S'ofereix per dirigir corals d'adults, joves i infantils de Barcelona i rodalia.
S'ofereix també com a tenor, fagotista, mandolinista, professor de llenguatge musical, tècnica vocal i història de la música.
 

Martí Romero, Blanca (gener 2016)
Tel. 610443583 - martiromeroblanca@gmail.com
S'ofereix per dirigir cors adults, joves i infantils principalment de Barcelona i rodalia.
S'ofereix també com a preparadora de tècnica vocal, per substitucions de llenguatge musical i per assessorament de caràcter escènico-teatral.

 
Medrano, Àngels (gener 2018)
Tel. 677419753 - rescanviasirescanvia@gmail.com
S'ofereix com a directora de cors, ja siguin infantils, adults o gent gran.
Zona Barcelona, Badalona o Vallès Occidental.
Qualsevol estil musical.
 
Molina Font, David (desembre 2016)
Tel. 636544668 - david.molina.font@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults i joves de Tarragona, Barcelona i Lleida.
 
Molins Macau, Núria (desembre 2016)
Tel. 650487717 - nuriamolinsmacau@gmail.com
S'ofereix per dirigir qualsevol tipus de coral del Vallès Oriental i Occidental i Barcelonès.
 
Moragas, Damian (desembre 2016)
damianmoragas@hotmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults, joves i infantils, preferentment de Barcelona.
 

Muñoz Costa, Josep (gener 2016)
Tel. 669525076 - josepmc18@hotmail.com
S'ofereix com a director de corals de joves i adults o com a pianista acompanyant a la província de Barcelona.

 
Nastev, Krastin (març 2017)
Tel. 658552524 - krastinnastev@gmail.com
S'ofereix per dirigir tot tipus de corals de la zona de Barcelona i rodalia.
S'ofereix també per acompanyar al piano, professor de cant i professor de piano.
 
Oliveras Calvo, Anaïs (juny 2017)
Tel. 649866977 - anaisoliveras@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals de joves, adults i gent gran, principalment al Barcelonès però podria ser també a rodalia.
També s'ofereix per impartir classes de tècnica vocaltant grupals com individuals, així com tallers i xarrades sobre la veu.
 
Pascual i Triay, Josep (juny 2015)
Tel. 661104748 - 933924783 - pascualjosep@hotmail.com
S'ofereix per dirigir corals de qualsevol tipus i de les comarques properes a Barcelona, amb l'ànim de compartir amb els cantaires un projecte il·lusionat, amb empenta i obert a tothom.
 
Pastor Sabaté, Pol (octubre 2016)
Tel. 691231244 - polpastor@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals infantils, juvenils i d'adults, mixtes o grups instrumentals en tota l'Area Metropolitana, comarques de Lleida i Tarragona.
 
Pelfort Cambrubí, Marina (desembre 2016)
Tel. 609716442 - marina.pelfort@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults i infantils de Barcelona, àrea metropolitana, Vallès Occidental, Baix Llobregat i Anoia. S'ofereix també com a pianista acompanyant i per classes de llenguatge musical.
 
Petersen, Walter (octubre 2017)
Tel. 603757309 - 933014693 -walterpetersen@me.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults, joves i infantils a Barcelona i província, així com a Girona i Tarragona.
S'ofereix per dirigir orquestres, bandes i altres ensambles.
Docència i recerca.
 
Ramis Barrio, Jorge (abril 2017)
Tel. 655821228 - orquestrademar@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults, joves i infantils.
S'ofereix com a pianista acompanyant.
Ofereix la possibilitat de col·laboració amb orquestra de cambra.
 
Rodríguez Ferreira, Maite Micaela (juny 2016)
Tel. 622832584 - maite-rodriguez@hotmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults, joves i infantils a Barcelona.
 
Roma Sala, Jordi (febrer 2018)
Tel. 644342165 - 934184394 - jordiromasala@hotmail.com
S'ofereix per dirigir qualsevol formació coral o grup vocal a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme i els dos Vallès.
També s'ofereix com a pianista de corals, ja sigui acompanyant a concerts o de correpetició a assatjos.
 
Rosset Sagués, Montserrat (octubre 2016)
Tel. 619071626 - hemiolia66@yahoo.es
S'ofereix per dirigir cors d'adults i joves al Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès.
 
Sans i Sorribes, Àngel (octubre 2016)
Tel. 629310470 - 973310529 - angelsanssorribes@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals de joves i d'adults a Cervera, Balaguer, Lleida, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Granollers, Manresa, Vilafranca del Penedès i Barcelona.
S'ofereix també per dirigir corals amb una lectura elemental de solfeig i una formació bàsica en la tècnica vocal.
 
Sansa Llovich, Jordi (octubre 2016)
Tel. 649691241 - jordisansa@yahoo.es
S'ofereix per dirigir corals d'adults de Barcelona.
S'ofereix també per fer classes d'harmonia, contrapunt, anàlisi musical, etc.
 
Serrano Jové, Jordi (març 2017)
Tel. 648630745 - 973308335 - j.serrano.jove@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults, joves i infantils de qualsevol lloc de Catalunya, preferentment a un radi de 60/70 Km. de Tàrrega i província de Lleida.
S'ofereix també per dirigir/impartir classes de llenguatge musical, tècnica vocal, piano o cant.
 
Teruel Rosauro, Xavier (desembre 2016)
Tel. 696879728 - xavitenor@yahoo.es
S'ofereix per dirigir corals d'adults i joves, a la demarcació de Barcelona, preferentment la zona del Vallès.
S'ofereix per fer sessions de tècnica vocal i musicoteràpia.
 
Vallespí Vallvé, Pau (octubre 2016)
Tel. 933234772 - 630377122 - pauvallespi@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults, gent gran, joves i infantils. També quartets, octets, etc. preferiblement del Barcelonès.
S'ofereix també per classes de cant particulars i per grups, fer tècnica vocal.
 
Velasco Polonio, Antonio (juliol 2016)
Tel. 606076558 - 931195093 - contacto@avelascocompositor.es
S'ofereix per dirigir qualsevol tipus de coral aldulta.
S'ofereix també com a tècnic de so professional i composició.
 
Vilaseca Costa, Clara (desembre 2016)
Tel. 634510760 - cvilasec@xtec.cat
S'ofereix per dirigir corals de joves i d'adults del Barcelonès i preferentment del Vallès.
 
Villagrasa Pérez, Àngel (octubre 2016)
Tel. 656231866 - 933223536 - angelvillagrasa@yahoo.es
S'ofereix per dirigir corals de joves i d'adults per la zona de Barcelona i Girona.
S'ofereix també per clavecinista, organista i pianista acompanyant.
 
Xiberta Gómez, Pere-Mateu (octubre 2016)
Tel. 649813740 - 935403321 - peterxiberta@hotmail.com
S'ofereix per dirigir corals joves i d'adults, del Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental.
S'ofereix també com a pianista i organista acompanyant. Contactes amb d'altres instrumentistes.